Monteur meet de bandenspanning van een autoband.

Wat houdt de levenslange GRIP Expert garantie in?*

  • Deze garantie is alleen van toepassing op bovengenoemde merken én indien de band/banden aangeschaft zijn bij een deelnemende Vakgarage aan GRIP Expert.
  • Misbruik, verkeerd gebruik of gebrekkig onderhoud worden niet gedekt, de algemene verkoopvoorwaarden blijven dus van kracht.
  • Kosten voor repatriëring, persoonlijk letsel en materiële schade en montagekosten zijn niet gedekt.
  • Alle garanties worden tijdens de looptijd van deze overeenkomst door de GRIP Expert gehonoreerd met aftrek van de versleten millimeters.
  • Indien de band onherstelbaar beschadigd is, dan staat het aantal millimeters profiel dat de band nog heeft (het restprofiel) garant voor een vergoeding op een nieuwe band van hetzelfde merk en type. Als uw band nog nagenoeg nieuw is, kan dat een volledige vergoeding van de nieuwe band betekenen.
  • Mocht de band op het moment van aankoop een afwijkende profieldiepte hebben, dan wordt het restprofiel naar rato verrekend. Stel dat een nieuwe band een profiel had van 9,00 mm en op het moment van de schade nog 6,00 mm. Omgerekend is dat 6,00/9,00 = 66% vergoeding van het oorspronkelijk factuurbedrag. Dit bedrag wordt door uw GRIP Expert verrekend met een nieuwe band van hetzelfde type. De oude band dient door u tezamen met de factuur als bewijs te worden ingeleverd.
  • Voorwaarde is wel dat u jaarlijks uw banden bij de betreffende GRIP Expert laat controleren op bandenspanning, slijtage, visuele controle etc. Doet u dat niet? Dan vervalt het recht op de Levenslange garantie voor die banden. Ook als er sprake is van een montagefout heeft u geen recht op de Levenslange garantie.

Bestel hier uw banden